abc TRADUCCIONS ofereix el servei d’interpretacions:

  • Consecutives
  • Simultànies
  • Reunions
  • Conferències
  • Chuchotage (xiuxiuejada)

abc TRADUCCIONS, oferim un servei de qualitat amb professionals especialitzats en traducció/interpretació simultània. Si ens faciliten tota la informació necessària, ens preparem els esdeveniments amb especial atenció, tenint en compte tots aquells aspectes que tinguin rellevància en la traducció simultània, com ara els idiomes, el sector d’activitat i la part tècnica (lloguer de cabines, megafonia de sala, assistència de personal tècnic durant l’esdeveniment).

El servei d’interpretació professional es fa especialment necessari en reunions de negocis, i també en rodes de premsa, seminaris, videoconferències, etc.

En la interpretació consecutiva, l’intèrpret du a terme la seva tasca de traducció al costat de l’orador per reproduir el discurs en l’idioma de l’oïdor.

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.