Traduccions jurades – Traduccions officials

TRADUCCIONS REALITZADES PER TRADUCTORS JURATS DE TOTS ELS IDIOMES, la signatura i el segell dels quals confereixen al document validesa davant qualsevol organisme oficial.

Tota traducció jurada ha de portar la signatura i el segell del traductor jurat, i s’han d’indicar els idiomes dels quals s’és traductor jurat.

  • TRADUCCIONS DE PARTIDES DE NAIXEMENT, traduccions de certificats d’antecedents penals, traduccions de certificats de matrimoni, traduccions de certificats de divorci, traduccions de passaports, etc.
  • TRADUCCIONS DE DIPLOMES, traduccions de títols, traduccions de qualificacions, traduccions de convalidacions, traduccions de certificats d’estudis, etc.
  • TRADUCCIONS DE DECLARACIONS DE RENDA, traduccions de comptes anuals, traduccions de patrimoni, etc. ● Traduccions de sentències judicials
  • TRADUCCIONS DE CONTRACTES LABORALS, traduccions de contractes mercantils, traduccions de contractes de compravenda, etc.
  • TRADUCCIONS DE SENTÈNCIES TESTAMENTÀRIES (herències)
  • TRADUCCIONS D’INFORMES: traduccions d’auditories, traduccions d’informes mèdics, traduccions d’informes immobiliaris, traduccions d’informes econòmics per a inversió o préstecs, etc.
  • TRADUCCIONS D’ESCRIPTURES DE CONSTITUCIÓ, traduccions d’estatuts de societats, etc.

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.