Empresa de Traducció

des del 1987

abc TRADUCCIONS des del 1987 proporciona tot tipus de solucions lingüístiques de traducció, correcció de textos, transcripció, interpretació i maquetació, en tots els idiomes i per a tots els sectors d’activitat econòmica, i també a particulars de tot el món.

>>més informció

Traduccions especialitzades

Tod tipus de traduccions

A abc TRADUCCIONS trobarà resposta a les seves necessitats de traducció. La majoria dels nostres clients, empreses, ens sol·liciten traduccions especialitzades: oficials, jurades, partides de naixement, diplomes, sentències judicials, testamentàries, contractes laborals… Totes aquestes traduccions són realitzades per professionals qualificats i acreditats per a aquesta tasca i així tenir validesa davant els organismes públics i oficials. abc TRADUCCIONS disposa de professionals acreditats per a la realització de traduccions tècniques.

>>més informció

Sol·liciti pressupost sense compromís

Estem a la seva disposició

Sol·liciti el seu pressupost sense compromís, ens comprometem a respondre amb la màxima rapidesa per oferir-li el millor servei, sempre basat en la qualitat, la garantia i un preu d’acord amb el servei sol·licitat.

>>més informció

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.