La compañía ABCTraduccions ha pasado a formar parte de Intertext, una agencia de traducción de Barcelona fundada en 1988 que da continuidad a su filosofía, experiencia y vocación de servicios. El nuevo sitio web favorece la navegación de los usuarios y muestra una imagen renovada de la nueva marca.

Gracias por visitarnos.

Empresa de Traducció

des del 1987

abc TRADUCCIONS des del 1987 proporciona tot tipus de solucions lingüístiques de traducció, correcció de textos, transcripció, interpretació i maquetació, en tots els idiomes i per a tots els sectors d’activitat econòmica, i també a particulars de tot el món.

>>més informció

Traduccions especialitzades

Tod tipus de traduccions

A abc TRADUCCIONS trobarà resposta a les seves necessitats de traducció. La majoria dels nostres clients, empreses, ens sol·liciten traduccions especialitzades: oficials, jurades, partides de naixement, diplomes, sentències judicials, testamentàries, contractes laborals… Totes aquestes traduccions són realitzades per professionals qualificats i acreditats per a aquesta tasca i així tenir validesa davant els organismes públics i oficials. abc TRADUCCIONS disposa de professionals acreditats per a la realització de traduccions tècniques.

>>més informció

Sol·liciti pressupost sense compromís

Estem a la seva disposició

Sol·liciti el seu pressupost sense compromís, ens comprometem a respondre amb la màxima rapidesa per oferir-li el millor servei, sempre basat en la qualitat, la garantia i un preu d’acord amb el servei sol·licitat.

>>més informció

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.