Traducció de pàgines web

En un món global, el lloc web és el mitjà internacional de comunicació i el millor aparador d’una empresa.

La traducció de pàgines web que oferim, no es limita a la simple traducció sinó que va més enllà, analitzant i tenint en compte els aspectes socioculturals de l’idioma.

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.