Realitzem transcripcions de cintes d’àudio i de vídeo.
Transcrivim tot tipus d’audicions, assemblees, conferències, seminaris, classes…

Transcrivim els seus enregistraments de vídeo o casset, lliurant-los en suport informàtic en l’idioma original. Posteriorment, si es desitja, podem realitzar la traducció de la transcripció.

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.