Tot tipus de traduccions

abc abc TRADUCCIONS trobarà resposta a les seves necessitats de traducció.

La majoria dels nostres clients, empreses, ens sol·liciten traduccions especialitzades: oficials, jurades, partides de naixement, diplomes, sentències judicials, testamentàries, contractes laborals… Totes aquestes traduccions són realitzades per professionals qualificats i acreditats per a aquesta tasca i així tenir validesa davant els organismes públics i oficials. abc TRADUCCIONS disposa de professionals acreditats per a la realització de traduccions tècniques.

Elaborem GLOSSARIS PERSONALITZATS per a cada client amb l’objectiu de mantenir el mateix lèxic en totes les TRADUCCIONS sol·licitades que siguin del mateix tema, i obtenim INFORMACIÓ LINGÜÍSTICA I TÈCNICA a través de diferents i múltiples vies: Internet, diccionaris, universitats, professionals especialitzats en les matèries corresponents, etc.

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.